Menstruační cyklus

V průměru se za menstruační cyklus považuje 28 dní, avšak v praxi je tato hodnota velmi adaptibilní a u každé ženy může mít jiný rozsah. Důležitá je pak zejména pravidelnost, ke které však dochází až s jistým zpožděním po první menstruaci. U mladých dívek během prvních dvou let menstruace nejsou drobné odchylky nikterak výjimečné a není třeba se strachovat. Cyklus začíná menstruační fází, jejíž trvání se pohybuje v rozmezí 3 až 5 dnů. Během této doby se vyloučí 50 až 80 ml krve. Respektive by se spíše mělo říci směsi krve, výstelky dělohy a hlenu. Aby bylo zajištěno kontinuálního odtoku, je tato krev obohacena o hormon plazmin. Ten je běžnou součástí výstelky a zapříčiňuje snížení srážlivosti krve. Před samotnou menstruací některé ženy mohou pozorovat tzv. premenstruační syndrom. Ten se nejčastěji projevuje podrážděností, bolestmi hlavy a objevit se mohou i deprese. Samotná menstruace je poté nejčastěji doprovázena děložními křečemi, jenž mohou být doprovázeny nevolností, zvracením či průjmy. Tyto obtíže zpravidla vymizí poté, co žena porodí.


Po skončení menstruace nastává folikulární fáze, během níž za přispění folikulárního stimulačního hormonu začínají ve vaječníku dozrávat folikuly, jenž obsahují zárodky vajíčka. Obaly těchto folikul produkují velké množství estrogenů, zejména pak estradiol. Množství těchto hormonů ovlivňuje sekreci FSH řízeného hypofýzou a hlavně podněcuje vznik nové výstelky. Aby se docílilo dozrání pouhého jednoho vajíčka, je vývoj receptorů zastaven, až na jeden, který obsahuje nejvíce receptorů FSH. Při jeho dozrání dochází k masivnímu vylučování estradiolu, což vyvolá uvolnění luteinizačního hormonu. Obvykle k uvolnění začíná docházet kolem 12 dne a jeho působením se oslabí stěna folikulu a dojde k dozrání vajíčka. To je nejpozději do dvou dnů uvolněno s folikulu a nastává fáze ovulace. Zbytky folikulu se vlivem luteinizačního hormonu přeměňuje na žluté tělísko, jenž produkuje velké množství progesterolu. Ten stimuluje buňky děložní výstelky, která se může zvětšit a zlepšit kvalitu. Tím vytváří optimální podmínky pro zachycení a oplodnění putujícího vajíčka. Vlivem hormonů prochází změnou i děložní čípek a cervikální hlen, jenž nyní propouští spermie do dělohy, odkud mohou dále putovat k vejcovodům.


Vliv progesterolů se podepisuje i na mírném zvýšení teploty, což je při pravidelném měření jasným ukazatelem příchodu ovulace. Nedojde-li během ovulace k oplodnění vajíčka, žluté tělísko během čtrnácti dnů zaniká a vlivem snížení množství hormonu se zúží cévy vyživující výstelku. Tím začíná docházet k jejímu rozpadu, nastává menstruace. V případě, že došlo k oplodnění vajíčka, začíná se tvořit lidský choriový gonadotropin, jenž žluté tělísko udrží aktivní a produkce progesteronu pokračuje po celou dobu těhotenství.