Menstruace, premenstruační syndrom, menopauza

Máloco má tolik různých pojmenování, takovou kvantitu a zároveň se stále jedná o tabu společnosti, jako tomu je u menstruace. A přitom výraz perioda, měsíčky, menzes či také lidově krámy jsou běžnou součástí ženy v reprodukčním věku. Svého jména se dočkala na základě latinského výrazu mensis, jenž znamená měsíc. A myslím, že není nutné nějak zdlouhavě vysvětlovat proč. Tak jako náš vesmírný souputník potřebuje 28 dnů, aby dokončil cyklus oběhu kolem země, tak je i tato hodnota považována za mezní u menstruačního cyklu. I když u velkého procenta žen může toto číslo odpovídat, není to podmínkou. Cyklus vykazuje značnou variabilitu a může se dostavovat jak v kratším intervalu, tak i o několik dní prodlouženém. Za správnou periodu je tak považována zejména její pravidelnost.


První menstruace nazývána menarche může přijít kdykoliv mezi 10 a 16 rokem a je považována za milník ve vývoji ženy. Od tohoto okamžiku se s biologického pohledu stává dospělou a je schopna rodit děti. V počátečních dvou až třech letech ještě nemusí být příchod krvácení příliš pravidelný, avšak během tohoto období by mělo dojít k synchronizaci a v následujících letech by již měl být cyklus opravdu pravidelný, s maximálně občasným zpožděním vyvolaným okolním prostředím. Pravidelnost totiž do jisté míry může občas narušit přílišný stres či trauma. Vliv má i zvýšená fyzická námaha, nedostatečný přísun živin a některé léky. Ale obecně lze konstatovat, že vynechání menstruace u zdravé ženy může být příznakem těhotenství.


Slůvko „může“ bylo použito záměrně z prostého důvodu, není totiž až zase tak neobvyklé, že menstruace se dostaví i po samotném otěhotnění. Celý cyklus je řízen hormony, jejichž jediným cílem je připravit optimální podmínky pro oplodnění a uchycení vajíčka v děloze. Pokud k tomu nedojde, vlivem poklesu pohlavních hormonů dojde k odumření výstelky sliznice, která je vyloučena z těla ve směsi s krví a hlenem. Aby k tomuto po otěhotnění nedošlo, je potřeba opět zásah hormonu, jenž udrží žluté tělísko aktivní. Případný hormonální chaos však v počátku těhotenství může vyvolat klamnou menstruaci. Povětšinou se však jedná o jeden ač dva cykly, avšak přibližně u 3% žen může přetrvávat po celou dobu těhotenství.


Znalost menstruačního cyklu a období, kdy dochází k ovulaci může dopomoci k určení plodných dnů. K uvolnění vajíčka dochází během čtrnáctého dne cyklu a začíná za přispění řasinek výstelky pozvolna sestupovat vejcovodem k děloze. Životnost vajíčka je pouhých 24 hodin a není-li během této doby oplodněno spermii, tak se rozpouští. Od ovulace se odvíjí určení plodného období, jenž se vypočítává s doby, kdy si vajíčko uchovává schopnost být oplodněno a životnosti spermií. Vajíčko sice dokáže být oplodněno pouze během jediného dne, avšak v závislosti na okolním prostředí jsou spermie schopny přežít 3 až 5 dnů. Tato doba je značně ovlivněna kvalitou hlenu děložního čípku. Z této znalosti se okno plodných dnů určuje pět dnů před ovulací a jeden po ní.


Tak jako je délka samotného cyklu ryze individuální záležitostí každé ženy, jsou i příznaky předcházející či doprovázející samotnou menstruaci rozdílně silné. V závislosti s menzesem poté nejčastěji uvádíme premenstruační syndrom. Ten se může objevit v období po ovulaci a nese sebou různě silné symptomy, jenž v krajních případech mohou zasahovat i do některých aspektů života. Veškeré příznaky lze s předstihem předvídat, neboť se objevují pravidelně v rozmezí dvou týdnů před menstruací a s jejím nástupem mizí. Krom na první pohled patrných fyzických příznaků může být ovlivněna i psychika. Každá žena časem sama vypozoruje, které symptomy se jí konkrétně týkají a stejným způsobem se dostane i k metodám, jak je mírnit. Podstatnou úlohu při tom sehrává druh konzumované stravy a tělesný pohyb.


S pohledu historického je menstruace v současnosti mnohem náročnější, než v minulosti. Ne že by se nějak změnila, jen se poměrně razantně zvýšil její počet. Na tom se podepisuje hned několik segmentů. Dnešní dívky začínají menstruovat mnohem dříve, v průměru kolem 12 roku a mají méně dětí, než v minulosti. Od nástupu puberty do klimakteria má žena v průměru kolem 400 až 450 menstruačních cyklů. Po překonání přechodu se tento děj zastavuje a dochází k poklesu ženských pohlavních hormonů. I to není bez následků a zasahuje do života různě intenzivními symptomy hormonální disbalance.